Uitwendige syntaxis van voegwoordvervoeging en werkwoordelijke inversievormen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)135-152
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Volume19
Nummer van het tijdschriftHet morfologisch landschap van het Nederlands
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit