Uitwerking ESF Habitatgeschiktheid

C Cusell, S. Teurlincx, S. Sollie, Melanie Boonstra, Lisette de Senerpont Domis, Sebastiaan A. Schep, Michiel Wilhelm

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

116 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een
ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een
watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwaliteitsdoelen
en het vaststellen van effectieve maatregelen. De ecologische sleutelfactor habitatgeschiktheid
is gericht op de belangrijkste habitateisen die organismen aan hun omgeving stellen. Het gaat
hierbij, onder meer, om de samenstelling van het water, hydrologische omstandigheden en
morfologische kenmerken. Wanneer deze ecologische sleutelfactor ‘op groen’ staat, is een geschikt
habitat voor planten, vissen en/of macrofauna aanwezig.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAmersfoort
UitgeverijSTOWA
Opdrachtgevend orgaanSTOWA - Stichting Toegepast Water Onderzoek
Aantal pagina's48
Volume2018-04
ISBN van geprinte versie9789057737770
StatusGepubliceerd - 01 mei 2018

Citeer dit