Uitwisseling van nutriënten op het grensvlak sediment-waterkolom in de Spuikom van Oostende.

L. Thielemans, C.H.R. Heip, D. van Gansbeke, A. Braeckman, M. Verdonckt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-34
TijdschriftIZWO Mededelingen en Informatie
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit