Ukraine under Nazi Rule (1941-1944): Sources and Finding Aids. Part I

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85–103
Aantal pagina's19
TijdschriftJahrbücher für Geschichte Osteuropas
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit