Ukraine under Nazi Rule (1941-1944): Sources and Finding Aids. Part II

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273–309
Aantal pagina's37
TijdschriftJahrbücher für Geschichte Osteuropas
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit