Ulbe Bosma and Remco Raben (2008) Being “Dutch” in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500–1920 [Review of: U. Bosma (2008) Being ‘Dutch’ in the Indies: A history of creolisation and empire, 1500-1920]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)144-145
TijdschriftAsian Journal of Social Science
Volume40
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit