Uloga medija u učvršćenju vlasti Slobodana Miloševića

V. Petrovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe Role of the Media in consolidation of the regime of Slovodan Milošević
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)183-204
TijdschriftIstorija 20. veka
Volume2013
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit