Ultra-high-resolution mass spectrometry for identification of closely related dermatophytes with different clinical predilections

Karolina Dukik, Joanna Freeke, Azadeh Jamalian, Bert Gerrits Van Den Ende, Ping Yip, James L. Stephenson, G. Sybren De Hoog, J. Benjamin Stielow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultra-high-resolution mass spectrometry for identification of closely related dermatophytes with different clinical predilections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences