Ultradian feeding in mice not only affects the peripheral clock in the liver, but also the master clock in the brain

Satish Sen, Hélène Raingard, Stéphanie Dumont, A. Kalsbeek, Patrick Vuillez, Etienne Challet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultradian feeding in mice not only affects the peripheral clock in the liver, but also the master clock in the brain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences