Ultrastructural localization of amines, amino acids and peptides

R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's36-37
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit