Ultrastructural localization of GPR179, and the impact of mutant forms on retinal function in CSNB1 patients and a mouse model.

J. Klooster, M.M. Van Genderen, M. Yu, R.J. Florijn, F.C. Riemslag, A.A.B. Bergen, R.G. Gregg, N.S. Peachey, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6973-6981
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume54
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit