Ultraviolet-blue reflectance of some nestling plumage patches mediates parental favouritism in great tits Parus major

I. Galván, L. Amo, J.J. Sanz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultraviolet-blue reflectance of some nestling plumage patches mediates parental favouritism in great tits Parus major'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences