Um, dois, tres MFA, o Movimento das Forcas Armadas na Revolucao dos Cravos - do prestigio a crise

R. Varela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Portugees
Pagina's (van-tot)403-425
TijdschriftRevista Brasileira de História
Volume32
Nummer van het tijdschrift63
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit