Un beatus ovvero il culto bulldozer di Padre Pio. Un"indagine etnoantropologica

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)51-79
TijdschriftLa Critica Sociologica
Nummer van het tijdschrift141
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit