Un-mixing the re-mix: Publishing the complete manuscripts of Anne Frank

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Un-mixing the re-mix: Publishing the complete manuscripts of Anne Frank'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities