Unaltered histaminergic system in depression: A postmortem study.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)220-223
TijdschriftJournal of Affective Disorders
Volume146
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit