Unaltered instrumental learning and attenuated body-weight gain in rats during non-rotating simulated shiftwork.

C.H.C. Leenaars, A. Kalsbeek, M.A. Hanegraaf, E. Foppen, R.N.J.M.A. Joosten, G. Post, M. Dematteis, M.G.P. Feenstra, E.J.W. Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)344-355
TijdschriftAnnual Review of Chronopharmacology
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit