Unbiased mass spectrometry reveals the histone code in the fungal genus Aspergillus

J. Collemare*, Xin Zhang

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - mrt. 2023

Citeer dit