Unbiased transcription factor CRISPR screen identifies ZNF800 as master repressor of enteroendocrine differentiation

Lin Lin, Jeff DeMartino, Daisong Wang, Gijs J F van Son, Reinier van der Linden, Harry Begthel, Jeroen Korving, Amanda Andersson-Rolf, Stieneke van den Brink, Carmen Lopez-Iglesias, Willine J van de Wetering, Aleksandra Balwierz, Thanasis Margaritis, Marc van de Wetering, Peter J Peters, Jarno Drost, Johan H van Es, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unbiased transcription factor CRISPR screen identifies ZNF800 as master repressor of enteroendocrine differentiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences