UNC-4 antagonizes Wnt signaling to regulate synaptic choice in the C. elegans motor circuit

J. Schneider, R.L. Skelton, S.E. Von Stetina, T.C. Middelkoop, A. van Oudenaarden, H.C. Korswagen, D.M. Miller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'UNC-4 antagonizes Wnt signaling to regulate synaptic choice in the C. elegans motor circuit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics