Uncommon opportunistic yeast bloodstream infections from Qatar

Saad J. Taj-Aldeen, Atqah AbdulWahab, Anna Kolecka, Anand Deshmukh, Jacques F. Meis, Teun Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)549-553
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jul 2014

  Citeer dit