Unconventional protein secretion: Diversity and consensus

Walter Nickel, Catherine Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftSeminars in Cell & Developmental Biology
Volume83
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2018

Citeer dit