Uncoupling of S phase and mitosis in cardiomyocytes and hepatocytes lacking the winged-helix transcription factor Trident

W. Korver, M.W. Schilham, P. Moerer, M.J. van den Hoff, K. Dam, W.H. Lamers, R.H. Medema, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

112 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1327-1330
TijdschriftCurrent Biology
Volume8
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit