Uncovering hidden species: hatching diapausing eggs for the analysis of cladoceran species richness

J. Vandekerkhove, S. Declerck, L. Brendonck, J-M. Conde-Porcuna, Erik Jeppesen, L. S. Johansson, Luc De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncovering hidden species: hatching diapausing eggs for the analysis of cladoceran species richness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science