Uncovering the language of wine experts

Ilja Croijmans, Iris Hendrickx, Els Lefever, Asifa Majid, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncovering the language of wine experts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Engineering & Materials Science