Uncovering the true identity of naive pluripotent stem cells

M. Welling, N. Geijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uncovering the true identity of naive pluripotent stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences