Undative constructions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
370 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-189
TijdschriftLinguistics
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit