Under de stôk opgroeid: Frysktalige popmuzyk anno 2014

Beart Oosterhaven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Fries
Aantal pagina's5
TijdschriftEnsafh
Vroegere onlinedatum04 dec 2014
StatusGepubliceerd - 04 dec 2014

Citeer dit