Undercover etnografie en daderonderzoek in Syrië

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Research on perpetrators of mass violence in authoritarian contexts is beset by a number of challenges, most importantly the difficulty of managing subject positionality and transparency. For my research on Syrian perpetrators I resorted to the method of undercover ethnography in order not to jeopardize myself and my interviewees, and to circumvent the double prohibitive contexts of the secrecy of the topic, and the censorship of the Syrian government.
Vertaalde titel van de bijdrageUndercover ethnography and perpetrator research in Syria
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)181-191
Aantal pagina's10
TijdschriftKWALON
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit