Understanding & Embracing Transformational Change

John D. Liu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

14 Downloads (Pure)

Samenvatting

John D. Liu on why the future of our planet need not be bleak ... but if we want a bright future, it is up to us to make it happen
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-10
TijdschriftPermaculture Magazine
Nummer van het tijdschrift87
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit