Understanding constraints in the dynamics of a research program intended as a niche innovation

R.R. Kloet, L. Hessels, M. Zweekhorst, J. Broerse, T. De Cock Buning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftScience and Public Policy
StatusGepubliceerd - 2013
  • Focus en massa

    Doorenbos, C.

    01/01/2010 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit