Understanding cyanobacteria-zooplankton interactions in a more eutrophic world

K.A. Ger, L-A. Hansson, M. Lurling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding cyanobacteria-zooplankton interactions in a more eutrophic world'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology