Understanding data search as a socio-technical practice

Kathleen M. Gregory, Helena Cousijn, Paul Groth, Andrea Scharnhorst, Sally Wyatt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Downloads (Pure)

Zoekresultaten