Understanding data search as a socio-technical practice

Kathleen M. Gregory, Helena Cousijn, Paul Groth, Andrea Scharnhorst, Sally Wyatt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding data search as a socio-technical practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Social Sciences