Understanding deep brain stimulation in obsessive compulsive disorder: a preclinical study into the working mechanism and behavior.

A. Van Dijk

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Denys, D., Promotor
  • Feenstra, M.G.P., Promotor
Datum van toekenning18 jun. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit