Understanding drivers of domestic public expenditure on reproductive, maternal, neonatal and child health in Peru at district level: an ecological study

L. Huicho (Co-auteur), P. Hernández-Peña, C.A. Huayanay-Espinoza, E.R. Segura, J. Niño de Guzman, G. Flores-Cordova, M. Rivera-Ch, H.S. Friedman, P. Berman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding drivers of domestic public expenditure on reproductive, maternal, neonatal and child health in Peru at district level: an ecological study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences