Understanding fungal functional biodiversity during the mitigation of environmentally dispersed pentachlorophenol in cork oak forest soils

Adelia Varela, Celso Martins, Oscar Nunez, Isabel Martins, Jos A. M. P. Houbraken, Tiago M. Martins, M. Cristina Leitao, Iain McLellan, Walter Vetter, M. Teresa Galceran, Robert A. Samson, Andrew Hursthouse, Cristina Silva Pereira

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding fungal functional biodiversity during the mitigation of environmentally dispersed pentachlorophenol in cork oak forest soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences