Understanding higher level gait disturbances in mild dementia in order to improve rehabilitation; 'Last in - first out'.

E.J.A. Scherder, L.H. Eggermont, C. Visscher, P. Scheltens, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)699-714
TijdschriftNeuroscience & Biobehavioral Reviews
Volume35
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit