Understanding natural epigenetic variation

C.L. Richards, O. Bossdorf, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

94 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)562-564
TijdschriftNew Phytologist
Volume187
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding natural epigenetic variation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit