Understanding nonmarital childbearing: the role of socio-economic background and ethnicity in Europe and North-America. Doctoral thesis

J.C. Koops

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Datum van toekenning25 mei 2020
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 mei 2020

Citeer dit