Understanding Society through our Relationships

T. Emery, A.H. Gauthier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Family relationships have changed a lot over the past few decades. The Generations and Gender Programme (GGP) is intended to answer the questions that come with these changes.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftE-data & Research
Volume9
Nummer van het tijdschriftSpecial Issue
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding Society through our Relationships'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit