Understanding socioeconomic differences in incident metabolic syndrome among adults: What is the mediating role of health behaviours?

L.A. Hoveling, A.C. Liefbroer, U Bültmann, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer106537
TijdschriftPreventive Medicine
Volume148
Vroegere onlinedatum31 mrt. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2021

Citeer dit