Understanding socioeconomic differences in metabolic syndrome remission among adults: what is the mediating role of health behaviors?

L.A. Hoveling, A.C. Liefbroer, U. Bültmann, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147
TijdschriftInternational Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
Volume18
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 nov. 2021

Citeer dit