Understanding the cellular and molecular alterations in PTSD brains: The necessity of post-mortem brain tissue

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding the cellular and molecular alterations in PTSD brains: The necessity of post-mortem brain tissue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences