Understanding the differential impacts of two antidepressants on locomotion of freshwater snails (Lymnaea stagnalis)

Nandini Vasantha Raman, Asmita Dubey* (Co-auteur), Ellen van Donk, Eric von Elert, Miquel Lürling, Tânia V. Fernandes, Lisette N. de Senerpont Domis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten