Understanding the mechanisms of blooming of phytoplankton in Lake Shira, a saline lake in Siberia (the Republic of Khakasia)

A.G. Degermendzhy, R.D. Gulati

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding the mechanisms of blooming of phytoplankton in Lake Shira, a saline lake in Siberia (the Republic of Khakasia)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology