Understanding the neural repair promoting properties of olfactory ensheating cells.

K.C.D. Roet

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
Datum van toekenning12 dec. 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit