Understanding the role of Bruch's membrane in CNV.

N. Barzegar-Befroei, T. Peto, A.A.B. Bergen, I. Lengyel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-25
TijdschriftRetinal Physician
Volumejan/feb
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit