Understanding trends in loneliness during the COVID-19 pandemic in The Netherlands: the moderating role of gender, age, and living arrangement

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2267-2277
TijdschriftAging & Mental Health
Volume27
Nummer van het tijdschrift11
Vroegere onlinedatum06 jun. 2023
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2023

Citeer dit