'Undivided territory. 'Art' and 'Science' in the early Modern Netherlands'

H.G.M. Jorink, B.A.M. Ramakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-33
Aantal pagina's27
TijdschriftNetherlands Yearbook for History of Art - Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek
Volume61
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit